Opera molto rara

W pierwszych wiekach opery Polska stanowiła żywy ośrodek kultywowania tego gatunku. Pierwszy okres świetności polskiej dramma per musica przypada...

Akta Humanus, cz. 6

Nazbyt często, gdy piszemy „wykonawstwo muzyki dawnej” czy „wykonawstwo historycznie poinformowane”, czynimy skrót myślowy wrzucając tego jednego, niezwykle pojemnego...