Jak u Bacha w domu

Festiwal Goldbergowski, nazwany na cześć gdańszczanina, Johanna Gottlieba Goldberga, ucznia Bacha, dla którego skomponował swoje słynne wariacje, odbywał się...